» Akümülatörün İcadıKURŞUNLU AKÜMÜLATÖRLER Bunlar, 1859′da Plante tarafından bulunmuştur, bugün de en çok kullanılan akümülatörlerdendir. Bir sülfürik asit eriyiği içine batırılan iki kursun levha yeterince elektromotor kuvveti bulunan bir doğru akım üreticisinin kutuplarına bağlanır; pozitif elektrot levha aşırı oksitlenir, negatif elektrot levha da hidrojeni alır; bu levha önce oksit haline getirilmişse, hidrojen onu redükleyerek kurşun haline sokar. Bu halde elektrotlar kutuplaşır. Elektrolitten çıkan gazlar, plakalar tarafından tutulamaz hale gelip yayılmağa başlayınca, akümülatör dolmuş demektir. Bundan sonra plakalar üreteçten ayrılır da dirençli bir iletkenle birleşlirilirse, doldurma esnasında görülen kimyasal reaksiyonların tersini meydana getiren bir akım geçer ve kurşun plakalar ilk hallerine döner; bu halde akümülatörü yeniden doldurmak gerekir. Akümülatörün kapasitesi (boşalması sırasında verebildiği elektrik miktarı), plakaların doldurma esnasında uğradıkları değişiklik oranında büyüktür ve doldurma, boşalma sayısıyla artar. Plakaların oksitlenmeleri ve redüklenmeleri, bunları süngerimsi gözenekli bir hale getirir ve elektrolize gazların girmesini kolaylaştırır; bunun için, akümülatörlerin kullanıla kullanıla oluştukları söylenir. Tabii oluşum uzun ve pahalıdır; hemen hemen terk edilmiştir; yerine suni oluşum kullanılır: plakalar kafes şeklinde antimuanlı kurşundandır ve bunların gözlerine aktif maddeler konur (pozitif plakaya sulyen, negatif plakaya da litarj denir). Kurutmadan sonra birkaç plaka aynı desteğe bağlanarak akümülatörün elektrotları meydana getirilir. Elektrotların elementleri pozitif ve negatif levhalar biniştirilerek yerleştirilir ve bu levhalar birbirlerinden a...

Devamını Oku

» Aston Martin Logo

Aston Martin Logo | görsel 1
Aston Martin Logo | görsel 2
Aston Martin Logo | görsel 3
Aston Martin Logo | görsel 4
Aston Martin Logo | görsel 5
Aston Martin Logo | görsel 6
Aston Martin Logo | görsel 7
Aston Martin Logo | görsel 8
Aston Martin Logo | görsel 9
Aston Martin Logo | görsel 10
Aston Martin Logo | görsel 11
Aston Martin Logo | görsel 12


Aston Martin Logo

Devamını OkuTuhaf Bilgiler Kütüphanesi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.